Zasady Współpracy

  • Po otrzymaniu zlecenia lub zapytania ofertowego pracownik zajmujący się współpracą z tłumaczami kontaktuje się z tłumaczem telefonicznie. Po wstępnym przedstawieniu tematyki tekstu do tłumaczenia, stopnia trudności, formy końcowej ustalana jest stawka i termin wykonania zlecenia.
  • Przekazanie tekstu odbywa sie pocztą elektroniczną, faxem w przypadku dokumentów do tłumaczenia przysięgłego i tekstów otrzymanych w formie papierowej. W przypadku większej ilości tekstu, którego nie można przesłać drogą elektroniczną tłumacz odbiera materiał w biurze. Tłumacz powinien posiadać niezawodne konto e-mail o odpowiedniej pojemności, umożliwiające odbieranie i wysyłanie skompresowanych plików.
  • Po otrzymaniu tekstu tłumacz powinien sprawdzić czy wszystko jest czytelne i kompletne, jeśli są jakieś problemy z odczytaniem bądź brakuje jakiegoś fragmentu ma on obowiązek natychmiast zgłosić to do biura. Jeśli w trakcie pracy wydarzy się cokolwiek co może spowodować opóźnienie w dostarczeniu na czas tłumaczenia również należy to jak najszybciej zgłosić do biura.
  • Gotowe tłumaczenie tłumacz przesyła pocztą elektroniczną, wyjątkiem są tłumaczenia przysięgłe, które należy dostarczyć do biura osobiście bądź korzystając z poczty kurierskiej.
  • Każde tłumaczenie jest weryfikowane, w przypadku jakichkolwiek błędów tłumacz ma obowiązek przesłać do biura (w terminie ekspresowym) poprawioną wersję tłumaczenia. Powtarzające się błędy i niedociągnięcia w tłumaczeniach są odnotowywane i sprawdzane przy kolejnych pracach.
  • Strona obliczeniowa tłumaczenia obejmuje 1600 znaków ze spacjami, od 0,25 do 0,75 traktuje się jako pół strony, powyżej 0,75 jako jedną stronę. Teksty tłumaczone w innych programach niż Word (Excel, Power Point) są przenoszone do Word’a, w celu wyliczenia znaków niezbędnych do określenia ilości stron wykonanego tłumaczenia.
  • Zlecenia są wykonywane w trybie zwykłym do 7 stron dziennie (wliczając soboty, niedziele, święta), w trybie przyspieszonym 8 – 15 stron dziennie (wliczając soboty, niedziele, święta), w trybie ekspresowym powyżej 15 stron dziennie ( wliczając soboty, niedziele, święta )
  • Płatności będą dokonywane po 30 dniach od wykonanej pracy. Rozliczenie następuje na podstawie faktury (tłumacze prowadzący własną działalność gospodarczą) bądź na podstawie umowy o dzieło.