Nasze Specjalizacje

Nasze specjalizacje

Tłumaczenie specjalistyczne to tłumaczenie tekstu napisanego językiem specyficznym dla danej dziedziny oraz z terminologią charakterystyczną dla konkretnej branży. Terminologia taka może być obca filologom, dlatego też taki tekst przekazywany jest doświadczonemu tłumaczowi z wykształceniem lub wieloletnią praktyką w danej dziedzinie czy też branży. Tylko wówczas odpowiednio dobrany tłumacz-specjalista fachowo podejdzie do każdego nietypowego tekstu. Wykonujemy tłumaczenia:

medyczne i farmaceutyczne:

 • dokumentacja rejestracyjna leków
 • charakterystyka produktów leczniczych
 • badania, opisy leków, ulotki
 • opis technologiczny wytwarzania leków
 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS)
 • specyfikacje produktów farmaceutycznych
 • raporty o bezpieczeństwie stosowania
 • pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
 • certyfikaty
 • raporty z badań stabilności preparatu
 • normy zakładowe
 • badania biodostępności i wiele innych.

techniczne:

 • instrukcje obsługi
 • dokumentacje technologiczne
 • elektronika
 • mechanika
 • motoryzacja i inne.

prawnicze:

 • umowy
 • pełnomocnictwa
 • protokoły ze zgromadzeń wspólników
 • ustawy i rozporządzenia
 • oferty przetargowe
 • consulting

rachunkowo- finansowe:

 • sprawozdania
 • bilanse, rachunek zysków i strat
 • materiały dotyczące audytu
 • analizy

ekonomiczne:

 • statystyki
 • raporty UE

informatyczne:

 • oprogramowanie
 • sprzęt
 • instrukcje obsługi
 • procedury

ubezpieczeniowe:

 • umowy
 • polisy

dotyczące Unii Europejskiej:

 • dyrektywy
 • normy
 • integracja europejska
 • ogłoszenia o przetargach unijnych