Procedury

Tłumaczenia pisemne

 

 1. Tekst do tłumaczenia można przesłać faxem, e-mailem lub przynieść do biura, realizacja rozpoczyna się po wypełnieniu formularza Zlecenia z odpowiednim numerem.
 2. Po przyjęciu zlecenia wykonujemy wstępną wycenę według obowiązującego cennika i określamy termin wykonania tłumaczenia.
 3. W cenniku podane są ceny tłumaczeń „surowych”, które przed publikacją należy zweryfikować i zredagować.
 4. Dzień przyjęcia zlecenia, dzień odbioru gotowego tłumaczenia a także weekendy i święta nie są wliczane do czasu realizacji zlecenia.
 5. Za stronę obliczeniową przyjmuje się 1500 znaków ze spacjami.
 6. Minimalna opłata liczona jest za jedną stronę tłumaczenia.
 7. Tłumaczenia pisemne wykonywane są w trybie zwykłym do 6 stron dziennie, w trybie pilnym 6-10 stron (+ 50% ceny podstawowej) w trybie ekspresowym powyżej 10 stron (+100% ceny podstawowej)
 8. Za wszelkie utrudnienia (tabele, wzory, rękopis) do ceny podstawowej doliczamy 25%, za opracowanie edytorskie tekstu doliczamy 25%. Za tłumaczenie z języka obcego na język obcy do ceny podstawowej doliczamy 100%
 9. Gotowe tłumaczenie przesyłamy w zależności od życzenia klienta drogą elektroniczną, faxem, pocztą kurierską (na koszt odbiorcy), możliwy też jest odbiór tłumaczenia w biurze. Tłumaczenie przysięgłe należy odebrać osobiście w biurze, możemy też przesłać pocztą kurierską (na koszt odbiorcy) bądź zwykłą pocztą.
 10. W przypadku przesłania gotowego tłumaczenia drogą faxową, elektroniczną, kurierem nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nie naszych przyczyn (zakłócenia połączeń, czas dojazdu kuriera).
 11. W przypadku rezygnacji klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną już pracę według ceny uzgodnionej przy zleceniu tłumaczenia.
 12. Opłata za tłumaczenie uiszczana jest na podstawie faktury, przy czym dla nowych klientów formą zapłaty jest gotówka, stali klienci mogą płacić przelewem.

 

 

Tłumaczenia ustne

 

 1. Realizacja rozpoczyna sie z chwilą wypełnienia formularza Zlecenia.
 2. Po przyjęciu zlecenia wykonujemy wstępną wycenę (w przypadku tłumaczeń ustnych wycena jest bardzo ogólna, bo trudno przewidzieć faktyczny czas trwania usługi)
 3. Minimalna opłata dzienna liczona jest za tzw. blok trzygodzinny, przy tłumaczeniach wyjazdowych za 2 bloki czyli 6 godzin dziennie.
 4. Za pracę powyżej 8 godzin czyli za 9, 10 godzinę pracy do ceny podstawowej doliczamy 50%. 11 i kolejne godziny do ceny podstawowej doliczamy 100%.
 5. Za pracę w godzinach nocnych (21.00-7.00) do ceny podstawowej doliczamy 100%, soboty, niedziele i święta 50%
 6. Przy tłumaczeniach wyjazdowych koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu ponosi Zleceniodawca.
 7. W przypadku rezygnacji Zleceniodawca ponosi koszty związane z anulacją tłumaczenia ( 2 dni przed wykonaniem usługi – 50% kosztów tłumaczenia, mniej niż 24 godziny przed – 100% kosztów tłumaczenia.)